“Pride Tags for Lawyers?”: Antu Sorainen and Hanna Rahikka at Turku University

”Do we need small tags or logos for those law offices who position themselves as queer-friendly?”,
asked the Attorney-at-Law, LLM Hanna Rahikka and Docent Antu Sorainen at the Turku University Law & Crises – conference on 1st September 2017.

(Suomenkielinen versio uutisesta alla)

In the Annual Finnish Legal Studies Conference, Rahikka and Sorainen discussed the initial survey results with lawyers’ experiences on will-writing and inheritance arrangements with their queer clients.

 

In the survey, there were 111 lawyers or lawyers’ officers who responded the survey earlier in the summer of 2017.
Many lawyers expressed their wish to get more training in the specific legal and social questions concerning the inheritance matters in sexually marginalised groups.
In the earlier survey – with people who identify as members of sexually marginalised groups (1007 respondents, 2016) – many lesbians and gays expressed a worry about contacting a lawyer in order to get advice on their will-writing or inheritance matters.
Some of the respondents feared that lawyers would either not know enough about non-heteronormative relationship realities, or that they would not have a positive attitude to advice in the best possible ways in such life situations.

 

The good news is that The Association of Finnish Lawyers’ (Suomen Lakimiesliitto) has taken these survey results seriously! The Association has launched a campaign where 16 Finnish law offices provide pro bono – advice (free of charge) for Rainbow Families and queer people in inheritance issues, until 15th September 2017 (in Finnish, Swedish and English).

 

Please find the list of the law offices involved in the campaign via this link: http://www.lakimiesliitto.fi/liitto/neuvontaa-sateenkaarivaelle-kampanja/


 

”Queer-ystävällisille lakifirmoille pieni logo, josta heidät tunnistaa?”,

ehdottivat asianajaja Hanna Rahikka ja dosentti Antu Sorainen Oikeus- ja Kriisit -konferenssissa syyskuun alussa 2017 Turun yliopistossa.

 

Näillä vuosittaisilla Oikeustieteen Päivillä Rahikka and Sorainen esittelivät myös muita ajatuksia ja ideoita, joilla oikeudellista kenttää voitaisiin kehittää testamentti- ja perintöasioissa. Heidän dialoginsa perustui alustaviin tuloksiin, joita on saatu kesällä 2017 toteutetusta kyselytutkimuksesta lakimiesten kokemuksista sateenkaari- ja queer-asiakkaiden kanssa. Kyselyyn vastasi 111 lakimiestä tai asianajo/lakiasiantoimistoa.

 

Monet suomalaisista lakimiehistä ilmaisivat tarvetta ja kiinnostusta lisäkoulutukseen, joka nousisi queer-asiakkaiden omasta piiristä. Aiemmassa kyselytutkimuksessa seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat vastaajat toivat esiin monia ongelmia ja epäkohtia perintöverotuksessa ja perintölainsäädännössä (1007 vastaajaa 2016).

 

Vastauksissa moitittiin erityisesti perintöverokategoroiden yleistä epäoikeudenmukaisuutta ja niiden tuottamaa sateenkaariperheiden lasten keskenään epätasa-arvoista asemaa perintöverotuksessa. Lakimiehiin liittyen monet vastaajat puolestaan ilmaisivat huolen siitä, että näiden ”neutraali” asenne saattaa kätkeä ongelman. Se voi liittyä siihen, etteivät lakimiehet tunne queer-asiakkaiden suhteita ja elämäntilanteita tarpeeksi hyvin antaakseen näille testamentti- ja perintäasioissa parasta mahdollista neuvontaa.

 

Mainio uutinen on se, että Suomen Lakimiesliitto on ottanut nämä kentän ilmaisemat huolet vakavasti! Liito käynnisti elokuun puolivälissä kampanjan, johon 16 suomalaista toimistoa lähti heti innolla mukaan. Kyseiset lakitoimistot tarjoavat ilmaista pro bono – neuvontaa sateenkaariperheille ja queer-asiakkaille näiden perintöasioissa 15.9. 2017 asti

Linkki Lakimiesliiton kampanjaan täällä (även på svenska):

http://www.lakimiesliitto.fi/liitto/neuvontaa-sateenkaarivaelle-kampanja/